Zagnanost. Odgovornost. Uspešne zgodbe.

ZELKOM JE VAŠ ZANESLJIV PARTNER

Inženiring, projektiranje in nazdor nad gradnjo. Ste siti usklajevanja z izvajalci? Bi radi celostno rešitev vključno s kontrolo izvedenih del? Odgovor je "Moj Zelkom"!

PIŠITE NAM MOJ ZELKOM

O NAS

VODSTVO
Jože Denžič
 
direktor

Anja Majcen
univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.
vodja projektov
KDO SMO?

Smo storitveno podjetje, katerega glavna dejavnost je inženiring, projektiranje in nadzor nad gradnjo.

Z zagnanostjo pristopamo tako k odnosom kot k delu odgovorno.

S svojimi partnerji in podizvajalci gradimo dolgoročne odnose in uspešne zgodbe.

DEJAVNOSTI

GRADBENI IZKOPI, ZEMELJSKA DELA

IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

KOMUNALNO OPREMLJANJE ZEMLJIŠČ

SANACIJE POSLOVNIH OBJEKTOV IN UPRAVNIH STAVB

NADZOR NAD GRADNJO

PROJEKTANTSKI NADZOR

PRIPRAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

IZDELAVA GEOLOŠKO-GEOMEHANSKIH, HIDROGEOLOŠKIH IN HIDROLOŠKO-HIDRAVLIČNIH ELABORATOV

REFERENCE

Komunala Brežice

Sanacija upravne stavbe Komunale Brežice

Občina Brežice

Vzdrževalna dela na vodovodu Loče

Občina Brežice

Vzdrževalna dela na vodovodu Bizeljska cesta

Občina Brežice

Vzdrževalna dela na vodovodu Sromlje

Občina Brežice

Izgradnja fekalne kanalizacije Vrbina

Občina Brežice

Izgradnja fekalne kanalizacije Krška vas

Šmarješke Toplice

Gradnja komunalne infrastrukture Šmarješke Toplice – JV del novega naselja

Splošno

Nadzor nad gradnjo, projektantski nadzor, spremljanje gradnje

Splošno

Razna zemeljska in gradbena dela

Občina Brežice

Menjava vodomerov na hišnih priključkih v Občini Brežice

Občina Brežice

Odprava napak na vodovodu v Občini Brežice

Splošno

Opremljanje zemljišč za gradnjo

KONTAKT

Zelkom d.o.o.

Naslov:Cesta bratov Milavcev 42, Brežice, 8250 Brežice

Telefon:07 620 25 20